ISHP Shkoder, vazhdon penalizimet

0
312

Rreth 7 penalizime jane vendosur nga Inspektoriati Shteteror i Kontrollit te pyjeve ne qarkun e Shkodres, gjate kontrolleve te pranveres per demtimet qe jane shkaktuar gjate periudhes se dimrit, dhe mbrojtjen e tyre nga zjarret, gjuetia, prerja dhe transporti i lendes drusore ne menyre te paligjeshme, etj. Po punohet ne menyre te vazhdueshme ,ne bashkepunim edhe me kryepleqesite ne te gjitha bashkite, per parandalimin e ketij fenomeni te perhapur shume keto kohet e fundit. “, thekson Shefi I Policise Pyjore per Qarkun e Shkodres, Mark Ndou.

Krahasim me vitet e kaluara monitoriumi po zbatohet me korrektesi, duke i dhene efektet e tija pozitive, sqaron Ndou. Nderkohe qe inspektoret, skuadrat e zjarrfikesve, puntoret e sherbimit dhe i gjithe ekipi, po punon me nje pergjegjesi te plote, per permiresimin e situates se krijuar gjate gjithe ketyre viteve te tranzuicionit ne kete sektor.