Plan lokal për integrimin e romeve dhe egjiptianeve, Brenda muajit i paraqitet këshillit te Bashkisë për miratim 

0
825

Edhe ne Shkodër, për integrimin e komunitetit rom dhe egjiptian, është hartuar një plan lokal zhvillimi, mbi bazën e standardeve te Bashkimit Europian. Gjate prezantimin e këtij plani, qe u be ne Bashkinë Shkodër, u theksua se ky mbështetet tek Plani Kombëtar i Veprimit për kujdesin ndaj kësaj shtrese. Ky plan duhet pare vetëm si fillimi i punës qe do te behet, tha Kryetarja e Bashkisë Voltana Ademi:

E rëndësishme është qe te gjithë aktoret e përfshirë ne ketë plan, te marrin përsipër pergjegjesite e tyre, tha menaxherja e projektit për integrimin e romeve dhe egjiptianeve, Luljeta Ramizi:

Ky plan do ti paraqitet për miratim këshillit te Bashkisë Shkodër ne mbledhjen e muajit dhjetor. Ai përfshinë kujdesin për shendetesine, strehimin, arsimin e tjerë. Ne ketë takim u theksua se është shume e rëndësishme qe romet dhe egjiptianet ti shikojmë me pozitiviste, dhe me besimin se se bashku mund t’ua permiresojme kushtet e tyre te gjithanshme, duke filluar nga mënyrë e jetesës.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here