Temperaturat e kësaj periudhe, te pazakonta për stinën e dimrit, kane tërhequr vëmendjen e specialisteve shërbimit shëndetësor mjedisor sa i përket kontrollit te ujit te pijshëm qe konsumojnë qytetaret. Shefi i këtij shërbimi, Burim Gjyli, thotë se gjate 24 orëve kontrolli behet ne 22 pika dhe me pas kryhen analizat, kur rezulton se deri tani nuk ka asnjë rast me ndotje, por kujdes duhet bere qe te mos përzihet uji i ujësjellësit me te puseve:

Gjyli thote se me te njëjtën përgjegjësi kontrollohen gjate kësaj peiudhe edhe ujësjellësit e fshatrave:

Për kontrollin e cilësisë se ujit te pijshëm ne Shkodër, funksionojnë dy laboratorë pranë Drejtorisë se Shëndetit Publik, ndërkohë qe tek stacioni i pompave ne Dobraç funksionon qendra e klorifikimit te ujësjellësit, e cila edhe kjo edhe nen kontroll te vazhdueshëm.   

LEAVE A REPLY