Përmbytjet në qarkun e Shkodrës, ja si paraqitet situata në njesinë Ana e Malit…

0
770

Situata e përmbytjeve në NJA Ana e Malit në Bashkinë e Shkodrës, si pasojë e shkarkimeve të hidrocentraleve, vijon të jetë e pandryshuar. Sipas raportimeve nga territori, ditën e sotme është kjo situatë:

Sipërfaqe të përmbytura sipas fshatrave:
a. Fshati Obot 70 Ha
b. Fshati Muriqan 200 Ha
c. Fshati Oblikë 180 Ha
d. TOTALI 450 Ha

Nga sipërfaqja e mësipërme, sipërfaqja e mbjellë me kultura bujqësore vlerësohet 320 Ha, e ndarë si më poshtë:

a. Jonxhe 280 Ha
b. Kultura të dyta foragjere 30 Ha
c. Grurë 5 Ha
d. Sipërfaqe sera 1 Ha
e. Bimë dekorative 4 Ha
f. Tokë e pakultivuar 130 Ha

Ndërkohë, shkarkimet nga hidrocentrali i Vau- Dejësit vazhdojnë. Sipas raportit zyrtar, i datës 8 shkurt 2018, 5 agregatet punojnë me kapacitet të plotë dhe vijojnë shkarkimet nga porta me 300 m3/ sek. Bashkia e Shkodrës vijon orë pas ore monitorimin e situatës në terren.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here