Rama monopolizon tenderat/ Të gjitha prokurimet do të bëhen nga një agjenci e re

0
627
Albanian Prime Minister Edi Rama speaks during an interview in Tirana on June 28, 2016. When Albanian Prime Minister Edi Rama wrote to the London Times about the risk of Brexit, his message was clear -- and echoed other Balkan nations desperate to join the European Union. / AFP / DIMITAR DILKOFF (Photo credit should read DIMITAR DILKOFF/AFP/Getty Images)

Qeveria ka vendosur të përqendrojë një pjesë të madhe të tenderave publikë në një dorë të vetme. Këshilli i Ministrave ka miratuar ngritjen e një institucioni të ri, të quajtur Agjencia e Blerjeve të përqendruara, e cila do të zhvillojë të gjithë tenderat publikë për 25 proçedura prokurimi. Sipas vendimit, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara do të jetë në varësi të Ministrisë së Brendshme.

Përmes këtij vendimi qeveria ja ngarkon Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, prokurimin e fondeve buxhetore për blerjen e mallrave dhe të shërbimeve për 25 lloje proçedurash. Ndër to bëjnë pjesë blerje automjetesh, karburanti, pajisjet e kancelarisë, mobileritë dhe pajisjet e zyrave, sigurim automjetesh dhe të tjerë.

Të gjitha këto prokurime tashmë nuk do të bëhen më nga institucionet që kanë nevojë, por do të blihen nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara për llogarinë e tyre.

“Agjencia e Blerjeve të Përqendruara do të qendërzojë/do të fillojë kryerjen e procedurave të prokurimit me paraqitjen e çdo kërkese të paraqitur nga autoritetet kontraktore,” thuhet në vendimin e Këshillit të Ministrave.

Agjencia, si organ qendror blerës, i autorizuar me vendim të Këshillit të Ministrave, ka si mision kryerjen e procedurave të prokurimit të fondeve buxhetore me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive, institucioneve në varësi të Kryeministrit e të ministrave të linjës, për blerjen e mallrave dhe të shërbimeve të përcaktuara në aktin nënligjor përkatës.

Kjo agjenci drejtohet nga drejtori i përgjithshëm, i cili emërohet dhe shkarkohet nga Ministri i Brendshëm. Struktura dhe organika e Agjencisë miratohen me urdhër të Kryeministrit, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore.

Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here