Inspektoriati shteteror I mjedisit dhe pyjeve kerkon nga njesite vendore qe me uljen e prurjeve te jene te kujdesshem ne menaxhimin dhe pastrimin e mbetjeve qe rrjedha e lumenjeve sjell me vete. Edmond Terthorja apelon qe kujdes te tregohet ne brigjet e lumit Kir, si nje nder zonat me problematike. Ai thote se po bashkerendon punen me bashkite per menaxhimin edhe te pikave te nxehta qe kane ekzistuar me pare

Terthorja ben me dije se ne fillim te muajit prill do te behet edhe evidentimi I te gjithe erozionit te shkaktuar nga gerryrjet si dhe nevojat me emergjente per nderhyrje

Me tërheqjen e ujit dhe rikthimin ne nivelin normal te lumenjeve, ISHMP e cileson si te domosdoshme nderhyrjen emergjente per pastrim ne te gjithe territorin e qarkut Shkoder.

LEAVE A REPLY