Mbeshtetja per zhvillimin rajonal, 11 bashki ftohen per te konkuruar me projektet e tyre

0
495

11 bashki që janë pjesë e zonës së zhvillimit rajonal 1 janë thirrur në takimet informuese mbi skemën pilote rajonale të granteve. Një aspekt i rëndësishëm i reformës për zhvillimin rajonal në vendin tonëm është ngritja e kapaciteteve të institucioneve në përdorimin efikas dhe strategjik të fondeve. Shuma e granteve shkon nga 24 mijë e 60 mijë euro dhe janë në dispozicion për propozimet e projekteve nga bashkitë në zona specifike si: për përmirësimin e shërbimit arsimor, sportit, turizmit, infrastruktura kulturore, shërbimet sociale, lehtësira e transportit etj.

I pyetur se si ndyrshon çasja me hapjen e negociatave për Shqipërinë, pasi fondet e huaja rriten, Heller tregohet i kujdesshëm në përgjigje.

Skema pilote e granteve ka një fond të përgjithshëm prej 822 mijë eurove dhe do të ndahet në katër zona. Projektet synojnë gjithashtu përmirësimin e kushteve socio – ekonomike të komuniteteve lokale, duke adresuar zgjidhjet për investime të shkallës së vogël, për të ofruar cilësi jetese në komunitet. Programi financohet nga agjensia Zvicerane dhe ajo Austriake për zhvillim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here