Drejtuesit e ndërmarrjes se ujësjellës – kanalizimeve Shkoder besojnë se me masat qe kane marre, furnizimi me ujë te pijshëm ne pikat turistike këtë sezon do te jete shume me i mire se vitin e kaluar. Drejtori Mark Molla tha se i kjo ndërmarrje ka kaluar ne gatishmëri, për te iu përgjigjur sa me mire kërkesave për uji te pijshëm ne gjithë territorin e Bashkisë Shkoder:

Ne veçanti për Velipojën, Shirokën dhe Thethin, tri pikat kryesore turistike te Bashkisë Shkoder, Molla thotë se do te këtë një përqendrim te veçante pune nga specialiste te kësaj ndërmarrje gjate githe sezonit veror:

Por krahas furnizimit me uji te pijshëm, sipas drejtuesve te ndërmarrje se ujësjellës – kanalizimeve Shkoder, do ti tregohet vëmendje ne këtë zona edhe disiplinimit te ujerave te zeza si dhe dezinfektimit te vatrave problematike.

LEAVE A REPLY