ONM rekomandon shkarkimin e prokurorit Gent Osmanit

0
617

Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit ka sugjeruar shkarkimin e prokurorit të Krimeve të Rënda, Gent Osmani, i cili, në “kundërpërgjigje” ka vendosur t’i shërbejë qeverisë për të shpëtuar nga telashet e Vetingut.

“Boldnews.al” ka siguruar rekomandimin e ONM-së, në të cilin i kërkon Komisionerit Publik që të ankimojë vendimin e Komisionit të Vetingut për konfirmimin në detyrë të prokurorit Gentian Osmani. Rekomandimi mban datën 9 gusht 2018. Rreth një muaj pas këtij rekomandimi, prokurori Gent Osmani u bë personazh publik, pasi vendosi që të mos hetonte vëllain e ministrit të brendshëm, Fatmir Xhafaj, si të dyshuar për trafik narkotikësh, por të kërkonte arrestimin e denoncuesit të Agron (Geron) Xhafaj.

Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit e ka përmbledhur rekomandimin e tij për shkarkimin e Osmanit në 3 pika kryesore, të cilat lidhen të gjitha me dyshimet mbi pasurinë e krijuar nga prokurori dhe mungesën e aftësisë së tij paguese me burime financiare të ligjshme për shpenzimet e kryera.

1. Në vitin 2009, prokurori Gentian Osmani ka deklaruar se ka porositur një apartament me sip.72 m2, me vlerë totale 67.800 euro. Po sipas deklarimit të tij, ai ka paguar paraprakisht shumën prej 47.680 euro, e cila është e përbërë nga: a. kursime të tij ndër vite; b. hua 20 mijë euro nga shtetasi A.Ç; dhe, c. dhuratë nga vjehrri në shumën 1.5 milionë lekë. Huanë prej 20 mijë eurosh ai ka deklaruar në vitet e mëtejme se e ka shlyer me këste.

Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit ka krijuar dyshime të forta, si për kursimet, ashtu edhe për shlyerjen e kësteve të huasë, të cilat kanë shërbyer për blerjen e apartamentit.

Sipas vëzhguesve ndërkombëtarë, nuk konfirmohet aftësia financiare e prokurorit Osmani për të shlyer huanë në vlerën 20 mijë euro. Gjithashtu, deklarata e njëanshme e vjehrrit të tij, për dhurimin e 1.5 milionë lekëve për blerjën e këtij apartamenti është e pamjaftueshme për t’u konsideruar e vërtetë, si edhe për të shërbyer si burim i ligjshëm i prokurorit Osmani.

Pika tjetër e dyshimtë, e ngritur nga ONM për blerjen e këtij apartamenti nga prokurori Gent Osmani është fakti që, “sipas të dhënave të deklaruara, subjekti nuk ka pasur aftësi paguese për shlyerjen e kësteve të huasë gjatë viteve 2011, 2012 dhe 2013, përfshirë edhe interesat përkatëse.

Ndërkohë, shprehet ONM, edhe nëse merret e mirëqenë që huaja prej 20 mijë eurosh është e saktë, sërish prokurori Osmani nuk arrin të justifikojë, me të ardhurat e tij, kursimet që i kanë shërbyer për të paguar një pjesë të këstit të parë për blerjen e apartamentit.

Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit ka ngritur pikëpyetje edhe mbi mundësitë financiare të prokurorit Osmani për blerjen e një automjeti. Në rekomandimin e saj për apelimin e konfirmimit në detyrë të prokurorit, ONM shprehet se diferenca ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve, nuk justifikojnë shumën që është përdorur për blerjen e automjetit.

Gjithashtu, ONM ka vënë pikëpyetje edhe mbi shpenzimet e kryera nga ana e prokurorit Gent Osmani gjatë disa viteve. Në rekomandimin për apelimin e vendimit të konfirmimit, vëzhguesit ndërkombëtarë kanë ngritur dyshimin se prokurori Osmani ka shpenzuar më shumë se sa ka pasur mundësi financiare në vitet 2005, 2009, 2011, 2012 dhe 2013.

Në shkresën drejtuar Komisionerit Publik, ONM ka rezervuar edhe një kritikë për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Sipas vëzhguesit ndërkombëtar, KPK ka vendosur konfirmimin në detyrë të prokurorit Osmani, pavarësisht se, gjatë procesit të rivlerësimit, ka zbuluar fakte të dyshimta mbi pasurinë e subjektit.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi, në Korrik 2018, të konfirmojë në detyrë prokurorin e Prokurorisë për Krime të Rënda, Gentian Osmani. Pak ditë pas këtij vendimi, ONM i sugjeroi zyrtarisht Komisionerit Publik që të ankimojë këtë vendim pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

KPK ka detyrimin që të publikojë vendimin e plotë brenda 30 ditëve nga shpallja e tij. Por, kur kanë kaluar rreth 2 muaj, Komisioni i Vetingut ende nuk e ka zbardhur vendimmarrjen e tij për prokurorin Gentian Osmani. Vetëm pasi të zbardhet vendimi, Komisioneri Publik mund të ushtrojë të drejtën e ankimit në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here