60 biznese të huaja në vendin tonë pjesë e shoqatës së investitorëve të huaj thonë se klima e biznesit në 6 muajt e parë të vitit 2019 ishte e pafavorshme. Në rezultatet e nxjerra nga shoqata e investitorëve të huaj kompanitë kanë vlerësuar klimën 0 në 100, ku zero është pika më e pafavorshme dhe 100 shumë më e favorshme me një rezultat 39 .Megjithatë kjo nuk e ka shuar optimizmin e tyre për gjysmën e dytë të vitit. Ato i japin një notë më të lartë klimës ekonomike në vend në muajt e ardhshëm ndonëse nën mesataren e vlerësimit 45.

Por kriza politike në vend vazhdon të krijojë pasiguri tek investitorët e huaj. Në treguesit e përkeqësuar është klima politike sipas anëtarëve të shoqatës së investitorëve të huaj të cilët e kanë vlerësuar me 32. Në Shqipëri sipas sipërmarrësve të huaj problem vazhdojnë të mbeten ende monopoli dhe konkurrenca. Ministrja e Financave Anila Denaj thotë se një pjesë e perceptimeve të vëzhgimit janë të drejta, pasi ndikojnë në klimën e biznesit dhe në konkurrencën e ndershme.

LEAVE A REPLY