Shoqata ”Sikfteraj” organizoj manistefim kulturor në Gjeneva dhe me shtrirje gjeografike nga Zvicëra, por edhe të ardhur nga Franca, Gjermania dhe vende tjetra nga Evropës dhe Kosova, kanë marrë pjesë. Programi të pasur argëtues dhe kombëtarë me muzikë nga shoqata Rapsodët dhe Shoqata kulturore artistike ILIRËT nga Lausanna. Falënderojmë të gjithë për pjesëmarrjen mbi 450 nga Mërgata jonë në Diasporë.
Kontributi i shoqatës ka qenë me vlerë për Kosovë dhe në veçanti mbledhja e fondeve ne favor te familjeve me ndërtimin e 5 shtëpive me solidaritet në Skifteraj, ndihma për ambulancën e fshatit, kontribut për shkollën, sportin, kulturë dhe shtëpinë e shëndetit në Viti.
Ishte nder dhe respekt për neve prezenca z. Avdirrahim Sadiku përqafuese nga Institucionet e Komunës së Vitisë, dhe në emër kryetarit Sokol Haliti, presidenti dhe përgëzoj organizimin nga mërgatës shqiptare nga fshati Skifetaraj në Gjenevë.
Falënderojmë për prezencën e tij Tahir Shabani Ambasador Nderi dhe Komisioner i Lartë e Lider për Paqen Botërore dhe, kryetarin Xhavit Isami Shoqatës Vitia me aktivistë në Gjenevë për kontributin e tyre nga Diaspora për Kosovë.
Me respekt dhe konsideratë nga Shoqata Sikfteraj në Gjeneva

LEAVE A REPLY