Sunday, February 25, 2024
HomesocialeZgjidhje për sfidat e ruajtjes në deltën e lumit Buna, Shqipëri

Zgjidhje për sfidat e ruajtjes në deltën e lumit Buna, Shqipëri

-

 

Pas pesë viteve të veprimit në Peizazhin e Mbrojtur të Velipojës së lumit Buna, partnerët e projektit Living Buna kanë ndarë dy nga zgjidhjet e tyre të suksesshme për përmirësimin e ruajtjes së zonave të mbrojtura përmes ‘PANORAMA – Zgjidhje për një planet të shëndetshëm’. Të dyja zgjidhjet i përgjigjen sfidave të paraqitura për ruajtjen dhe menaxhimin efektiv të peizazhit të mbrojtur dhe përfshijnë veprimet e ndërmarra nga të gjithë sektorët në komunitetin Buna.

Peizazhi i Mbrojtur i Lumit Buna, Velipojë, u përcaktua si zonë e mbrojtur në vitin 2005 dhe është gjithashtu e listuar në Konventën e Ramsarit si një ligatinat me rëndësi ndërkombëtare. Është shtëpia e specieve endemike të kërcënuara të shpendëve dhe bimëve dhe është një korridor i rëndësishëm migrimi midis detit Adriatik dhe zonave të brendshme. Delta e Bunës shtrihet në mbi 20,000 hektarë dhe strehon rreth 36,000 banorë, jetesa e të cilëve varet kryesisht nga bujqësia, blegtoria, peshkimi dhe turizmi.

Cilat janë sfidat?

Ekziston një ndërgjegjësim në rritje i komunitetit për të mbrojtur dhe ruajtur pasurinë natyrore të peizazhit; megjithatë, praktikat dhe prioritetet lokale vazhdojnë të kërcënojnë vlerat natyrore. Pjesa më e madhe e dëmeve në peizazhin e mbrojtur në Bunë vjen nga turizmi i paqëndrueshëm, bujqësia dhe aktivitetet e përditshme. Ato rezultojnë në ndotjen e tokës dhe ujit, menaxhimin e papërshtatshëm të mbetjeve, gjuetinë dhe peshkimin e paligjshëm dhe ndërtimet ilegale.

Përcaktimi i një zone të mbrojtur në vitin 2005 shërbeu si një njohje e fortë e vlerave të saj natyrore. Megjithatë, hapat e ardhshëm të rëndësishëm për menaxhim efektiv, si krijimi i një strukture të fortë qeverisëse dhe planifikimi i menaxhimit, nuk u mundësuan. Organi drejtues u përball me një sërë çështjesh – financimi, njohuri për strategjitë e menaxhimit dhe teknikat e restaurimit ekologjik dhe mbështetjen e komunitetit.

Cilat janë zgjidhjet?

 

Zgjidhja 1: Rritja e kontributit të komunitetit

Partnerët e projektit Living Buna zhvilluan aktivitete që rritën idetë dhe kapacitetin e komunitetit lokal për të kontribuar në mbrojtjen dhe menaxhimin e peizazhit të mbrojtur, në bashkëpunim me autoritetet kombëtare.

Programi i trajnimit për komunitetin dhe OSHC-të

U mbajtën sesione trajnimi për anëtarët e komunitetit dhe sektorin civil, me qëllim që të ndërtojnë njohuritë e tyre për peizazhin e mbrojtur dhe t’i trajnojnë ata për të zhvilluar propozime efektive të projekteve lokale të ruajtjes. Për të mbështetur mbrojtjen dhe menaxhimin bashkëpunues të peizazhit të mbrojtur, seancat përfshinin prezantimin e planit të menaxhimit për Zonën e Mbrojtur të Lumit Buna dhe diskutime rreth kërcënimeve ndaj vlerave të tij natyrore.

Programi i granteve të vogla

Programi i granteve të vogla shërbeu si një mekanizëm financiar përmes të cilit idetë u shndërruan në projekte që përfitojnë mjedisin dhe komunitetin lokal. Anëtarët e komunitetit demonstruan përmes këtij programi se turizmi i qëndrueshëm, bujqësia, menaxhimi i ujit dhe rekreacioni janë të realizueshme dhe treguan se si përfitojnë zona. Skema e Granteve të Vogla financoi 23 projekte, duke kanalizuar 268,230 EUR për veprimet e komunitetit lokal.

Zgjidhja 2: Ndërtimi i kapaciteteve menaxhuese të zonave të mbrojtura

Krijimi i Komitetit të Menaxhimit të Zonës së Mbrojtur

Për t’i dhënë strukturës së qeverisjes një kontribut më të gjerë formal, veçanërisht për një mekanizëm vendimmarrës, u formua një Komitet Menaxhues, i përbërë nga autoriteti menaxhues, një autoritet ujor, pushteti vendor, përfaqësues të komunitetit dhe pushteti rajonal.

Vlerësimi i efektivitetit të menaxhimit dhe analiza e kapaciteteve, dhe një program trajnimi i përshtatur

Rishikimi afatmesëm shqyrtoi suksesin e planit të menaxhimit, duke shqyrtuar progresin e zbatimit të planit të veprimit dhe efektivitetin e rezultateve. Partnerët Living Buna kryen një analizë të detajuar të kapaciteteve për zbatimin dhe menaxhimin e zonave të mbrojtura, duke u angazhuar gjerësisht me autoritetet dhe menaxherët e tokës. Rezultatet informuan një program trajnimi për të ndihmuar në plotësimin e boshllëqeve të njohurive dhe kapaciteteve.

Pse është kjo e rëndësishme?

Zgjidhjet bashkojnë nevojën e njerëzve për një jetesë të sigurt dhe aktivitete që përmirësojnë mbrojtjen dhe menaxhimin e mjedisit natyror. Qëndrueshmëria e aktiviteteve ekzistuese u përmirësua, duke rezultuar në reduktimin e ndikimeve negative mjedisore, si në bujqësi dhe turizëm. Nisma të tjera përmirësonin drejtpërdrejt vlerat e biodiversitetit, nëpërmjet restaurimit dhe mbrojtjes. Projektet u kërkuan të kontribuonin në zbatimin e planit të menaxhimit për zonën e mbrojtur, duke ofruar përfitime sociale shtesë ku shoqëria civile bashkëpunoi më ngushtë me autoritetet. Gjithashtu rriti kapacitetin e anëtarëve të komunitetit për të aplikuar me sukses për mekanizma të tjerë grantesh, duke mësuar se si të shkruajnë propozime që përputhen me politikën dhe strategjinë ekzistuese.

Formimi i komitetit të menaxhimit siguron që perspektiva dhe kërkesat e autoriteteve vendore dhe aktorëve kryesorë të përfshihen në drejtimin e menaxhimit. Ai gjithashtu shërben si një kontakt për organizatat e jashtme për t’u afruar me shqetësime ose mundësi. Nëpërmjet trajnimit, përmirësohet kapaciteti dhe aftësia e stafit të Administratës Rajonale të Zonave të Mbrojtura (RAPA) me bazë në Shkodër dhe ata kanë marrë pajisje shtesë për të kryer punën e tyre në një standard më të lartë. Njohuritë e tyre u mundësojnë atyre të kenë kënaqësi më të madhe nga puna dhe efikasiteti. Stafi i përfshirë në vizitën publike të peizazhit të mbrojtur është trajnuar për të ofruar një përvojë më të mirë për vizitorët, gjë që do të rezultojë në rritje të interesit dhe turizmit pozitiv në zonë.

Zgjidhjet PANORAMA u dorëzuan si pjesë e projektit “Angazhimi i komunitetit dhe i të rinjve për ruajtjen e ligatinave”, si veprime të përsëritshme dhe efektive që patën një ndikim pozitiv të demonstruar për ruajtjen e natyrës dhe zhvillimin e qëndrueshëm në deltën e lumit Buna. Ato rrjedhin nga projekti afatgjatë Living Buna, i zbatuar nga Zyra Rajonale IUCN për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore, Instituti për Ruajtjen e Natyrës së Shqipërisë – INCA dhe PAP/RAC me mbështetjen e Fondacionit MAVA dhe kontribuojnë në Rritjen e ruajtjes të ligatinave bregdetare në pellgun e Mesdheut duke promovuar zgjidhje të bazuara në ligatina për krizat e klimës dhe biodiversitetit.

Related articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
3,912FollowersFollow
3,572SubscribersSubscribe
spot_img

Latest posts