Tuesday, December 11, 2018

Dy qendra te reja ne “Luigj Gurakuqi”

Përfshirja ne proçesin e akreditimit, ka bere qe universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër ti nënshtrohet ristrukturimit ne  përshtatje me standardet e universiteteve  europiane.  Ne funksion...

Testimi “Mësues për Shqipërinë”

Rezultatet e para te testimit “Mesues për Shqiperine”, kane dale dhe tani mbeten  edhe pergjigjet për ankesat, qe te fillohet zyrtarisht nga emerimi i...

“ISMAIL QEMALI” fton mesuesit pensioniste

Ishte një takim mjaft emocional ! Janë mësues ne pension, qe për shume vite kane zhvilluar mësim ne shkollën nëntëvjeçare “Ismail Qemali” te qytetit...

“Deshmoret e Prishtines” si qender komunitare

E e perzgjedhur si shkolle qender komunitare me pervoje,  nentevjeçarja “Deshmoret e Prishtines” ne Shkoder mblodhi perfaqesues te arsimit nga Italia, Anglia, Bullgaria, Serbia...

Kurrikula e re e arsimit parauniversitar

Zbatimi i kurrikules se re me kompetenca ne arsimin parauniversitar ishte objekti konsultimit te specialisteve te Ministrisë se Arsimit dhe Sportit me drejtoret e...

“Mesues per Shqiperine”

Edhe pse shpallen fitues në portalin “mësues për Shqipërinë”, jo të gjithë mesuesit do të mund të sigurojnë një vend pune. Gjithçka do të...

Maturantet,kriteret për ne universitete

Me qellim qe ketë vit te mos perseriten rastet si vitin e kaluar me mataturen shteterore ku pati konfuzion për kriteret e pranimit ne...

70 bursa për Lezhen

70 bursa jane akorduar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit per studentet e viteve te para dhe nxenesit e shkolles profesionale për Lezhën,  pavaresisht...

Godine për Bazen Prodhuese

Po ndertohet nga e para, Baza Prodhuese e shkolles se Mesme Profesionale “Arben Broci” ne Shkoder. Projekti eshte financuar nga Ministria e Mireqenies Sociale...

Testimi “Mesues për Shqiperine”

330 kanditate për mesues ne Shkoder kane kryer fazen e dyte te testimit “Mesues për Shqiperine”. Testimi u organizua  ne dy qendra, gjimnazin “28...

Artikujt e fundit