Punësimi i të huajve në Shkodër

Tuesday, 16 October 2012 12:20 Politike
Print PDF

Rreth 50  shtetas të huaj janë regjistruar si të punësuar në Shkodër gjatë këtij 9 mujori. Shprehet kështu specialistja e zyrës së emigracionit pranë zyrës së punës shkodër Mimoza Kallaçi. Ajo sqaron se në Shkodër ka vazhdimisht një rritje e personave të cilët regjistrohen në zyrën e punës për tu pajisur me leje punësimi. Interesi i të huajve për punësim në Shkodër sipas drejtuesve të zyrës së punës është kryesisht në kompanitë e investimit dhe të konsultimit. Janë kryesisht shtetas të Europës Perendimore dhe nga Turqia.

Europa Grand Hotel


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module