Kështu në tenderin e mbyllur në Mars 2022 do të jepen rreth 800 milion lekë të tjera për rikontrollin e disa standardeve ndërkombëtare ISO dhe auditimi për konformitet ndaj eIDAS për shërbimet e besuara. Fitues është shpallur “FIRST” sh.p.k.