ZBARDHET PASURIA E 7 KANDIDATËVE PËR KRYEPROKUROR, NGA SERIA E MAKINAVE TE APARTAMENTET

0
856

 

Disa nga 7 kandidatët për postin e kreut të organit të akuzës posedojnë një pasuri befasuese.

Kjo ndoshta do të vinte në pikëpyetje kalimin e njërit prej tre testeve të Vetingut, që ka të bëjë me ligjshmërinë e pasurive. Disa të tjerë posedojnë pasuri modeste në raport me të ardhurat e ligjshme të deklaruara. Shqiptarja.com ka zbardhur ekskluzivisht pasurinë e deklaruar pranë ILDKP, në të Disa nga 7 kandidatët për postin e kreut të organit të akuzës posedojnë një pasuri befasuese. Kjo ndoshta do të vinte në pikëpyetje kalimin e njërit prej tre testeve të Vetingut, që ka të bëjë me ligjshmërinë e pasurive. Disa të tjerë posedojnë pasuri modeste në raport me të ardhurat e ligjshme të deklaruara. Shqiptarja.com ka zbardhur ekskluzivisht pasurinë e deklaruar pranë ILDKP, në të 60 mijë euro, apartament 185 m2, në Durrës, me vlerë 30 mijë uro dhe apartament banimi në Tiranë.

Arta Marku, prokurore në Shkodër, kandidate, 3 pasuri të paluajtshme

Apartament me sipërfaqe 60 m2, privatizim i banesës shtetërore, pjesë 25 %.

Apartament banimi me sipërfaqe 103 m2, me vlerë 5 000 000 lekë.

Shtëpi banimi në bashkëpronësi me prindërit, me sipërfaqe 55 m2, pjesa 1/3.

Kredi për blerje pajisjesh për shtëpi, 153 600 lekë.

Kredi për shtëpi, 2 700 000 lekë, 440 824 shuma e shlyer, detyrimi i mbetur 2 483 276

lekë.

Kredi afatgjatë për shtëpi, mbyllur kredia, 2 507 128 lekë.

Paga si prokurore, 1 238 813 lekë.

Paga e bashkëshortit si Oficer i Policisë Gjyqësore në Shkodër, 885 773 lekë

 

Kandidati Besnik Muçi

Prokurori në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, Besnik Muçi, deklaron se në vitin 2016 ka blerë një apartament me sipërfaqe 78 m2, me vlerë 75 mijë euro. Si burim kandidati deklaron kursime nga të ardhurat e tij dhe të bashkëshortes, hua dhe kredi. Muçi ka blerë një makinë me vlerë 6 200 euro, me kursime nga të ardhurat.

Ai deklaron shtëpi banimi, me sipërfaqe 57 m2, blerë në vitin 2015, me vlerë 1 900 000 lekë, tokë truall 400 m 2, në vitin 2005, vresht në Pogradec, ka blerë tokë në Shkozë, për 11 600 lekë, në vitin 2013 etj. Ndërsa kandidatja Arta Marku deklaron apartament me sipërfaqe 60 m2, ku ka 25 % të pjesës, apartament banimi me sipërfaqe 103 m2, me vlerë 5 000 000 lekë etj. Kandidati tjetër Artur Selmani deklaron depozitë banakre 25 mijë USD, kredi në vitin 1999, 30 mijë USD, për blerje banese dhe makinë benz rreth 10 mijë USD.

Kandidati Granit Shahu deklaron makinë Range Rover, me vlerë 20 milionë lekë dhe 17 milionë lekë të vjetra cash si dhe një kredi 26 mijë USD për blerje banese. Kandidatja Ermira Tafani deklaron llogari rrjedhëse 9 mijë USD. Bashkëshorti i saj deklaron farmaci në Elbasan, të cilën e ka dhënë me qira 70 000 lekë në muaj.

Besnik Muçi

Prokurori në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, Besnik Muçi, deklaron se në vitin 2016 ka blerë një apartament me sipërfaqe 78 m2, me vlerë 75 mijë euro. Si burim kandidati deklaron kursime nga të ardhurat e tij dhe të bashkëshortes, hua dhe kredi.

Pasuria e 7 kandidatëve për kryeprokuror për të gjitha vitet kalendarike

Arqile Koça (Prokuror te Prokuroria e Përgjithshme)

Kredi si i pastrehë në 2001, me vlerë 50 milionë lekë të vjetra, rimbursuar nga shteti, me 3 %., 25 vjet.

Apartament në Linzë Tiranë, 96 m2, 110 m2, 110 m2, 86 m2, 137 m2, një pjesë shitur.

Apartament në Sarandë, Lukovë, 160 m2.

Dy garazhe dhe njësi ndërtimore në Tiranë.

Shitur apartament në Dajt, 120 m2.

Themele për shtëpi në Voskopojë, në tokën që disponon, 10 mijë euro. Viti 2012.

30 mijë USD në banka.

 

Artur Selmani (Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme)

Depozitë banakre 25 mijë USD. Kredi në 1999, 30 mijë USD, për blerje banese.

Makinë benz rreth 10 mijë USD. Pagën e tij dhe të bashkëshortes si mësuese.

Granit Shahu (Prokuroria e Tiranës)

Makinë Range Rover, me vlerë 20 milionë lekë dhe 17 milionë lekë cash.

Kredi në 2015, 26 mijë USD për blerje banese.

 

Ermira Tafani (Prokurore në Elbasan)

Llogari rrjedhëse 9 mijë USD. Bashkëshorti farmaci në Elbasan, me qira 70 000 lekë në

muaj.

Cash shumat, 10 mijë euro, 10 mijë euro dhe 25 milionë lekë.

Makinë Nisan 12, mijë euro. Makinë benz në 2009 25 milionë lekë të vjetra.

Ferdinand Elezi (Prokuror në Durrës) i pasionuar pas makinave.

Shitur makina benz 16 mijë euro. Blerë makinë benz 10 mijë euro. (2014)

Blerë makinë volzvagën në 2011.

Shitur makinë rreth 10 mijë USD, blerë makinë benz 17 milionë lekë. 2010.

Makinë benz 970 000 lekë, 2010.

Autoveturë Rover, 10 mijë euro, shitur në 2007.

Shitur makinë opel, 2005, 400 000 lekë.

Në vitin 2001, ka marrë kredi të butë me një vendim të posaçëm qeverie, 4 000 000 lekë.

Në 2005, kredi 50 mijë euro, me afat 10-vjeçar.

Apartament banimi, 4 000 000 lekë në Durrës.

Zyrë noteriale në Durrës, 60 mijë euro.

Apartament 185 m2, në Durrës, 30 mijë uro.

Apartament banimi në Tiranë, 2003.

Kursime 10 mijë euro nga puna e bashkëshortes si notere dhe 500 000 lekë nga paga e

tij si prokuror. (2016)

Kursime 14 mijë euro, kursime nga pagat, prej 5 400 000 lekë në total. 2015. Kesh 15

mijë euro. (2015)

Kursyer 18 milionë lekë të vjetra. Blerë benz 16 mijë euro. Shitur benz 12 mijë euro.

(2013)

Kursyer 400 000 lekë. (2012)

 

Besnik Muçi, prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda

Apartament me sipërfaqe 78 m2, me vlerë 75 mijë euro, blerë me kursime nga të ardhurat

e mia dhe bashkëshortes, 25 mijë euro, hua 15 mijë euro dhe kredi 15 mijë euro. 2016

Makinë me vlerë 6 200 euro, blerë me kursime nga të ardhurat.

Shtëpi banimi, 57 m2, 1 900 000 lekë, 2005

Tokë truall 400 m 2, në 2005

Të ardhura nga një vresht në Pogradec, 37 000 lekë, 2015

Blerje tokë në Shkozë, për 11 600 lekë, viti 2013.

Shtesë objekti në pallat, 25 m2, 350 000 lekë. Blerë makinë 680 000 lekë dhe kursime

300 000 lekë. 2009.

Depozitë 10 mijë euro, kursimet familjare. 2014

2 000 m2, tokë në Pogradec. 2014

Paga e tij si prokuror 1 586 627 lekë dhe paga e bashkëshortes tek DAR Tiranë, 513 880

lekë.

Kursime në shtëpi 500 000 lekë, 2015

Kursime 800 000 lekë.

Riparim shtëpie 105 000 lekë, kursime 950 000 lekë. 2012

Në 2004 vetëm pagën

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here