Wednesday, February 1, 2023
HomePolitikëKomiteti Shqipëri-PE mblidhet nesër: Europën e shqetëson korrupsioni, financimet e partive politike...

Komiteti Shqipëri-PE mblidhet nesër: Europën e shqetëson korrupsioni, financimet e partive politike dhe liria e medias

-

 

Për çfarë është e shqetësuar Europa në lidhje me Shqipërinë? E para për nivelin e korrupsionit, luftën ndaj krimit të organizuar dhe lirinë e medias. Kjo duket qartë në dokumentin me draft-rekomandimet e Komitetit Ndërparlamentar të Stabilizim Asociimit Shqipëri-BE, i cili pritet të miratohet të enjten dhe kërkon nga autoritetet e Tiranës më shumë rezultate në këto fusha, me një vëmendje të shtuar sa i përket kujdesit ndaj financimeve të partive politike në një vit zgjedhor.

“I bëjmë thirrje autoriteteve shqiptare për të vijuar eleminimin e korrupsionit dhe aktiviteteve kriminale, në veçanti në nivelet e larta, nga të gjitha fushat e jetës publike, duke përfshirë nga procedurat e prokurimeve publike deri tek financimet e partive politike. Shënim, me shqetësim që Shqipëria ka rënë me 27 pozicione nga 2016 në Indeksin e Përceptimit të Korrupsionit të Transparency International”.

PE i bën thirrje partive politike për bashkëpunim dhe dialog, sidomos për reformën zgjedhore. Po ashtu dokumenti vë në pah edhe problemet me lirinë e medias, madje duke i kujtuar qeverisë shqiptare edhe rënien në pozicione në Indeksin e Lirisë së Shtypit.

Draft rezoluta e plotë

Komiteti Parlamentar i Stabilizim Asociimit, në përputhje me rregullën 3 të Rregullores së tij të Procedurës dhe nenin 122 të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit BE-Shqipëri, i adreson rekomandimet e mëposhtme Këshillit të Stabilizim Asociimit dhe institucioneve të Shqipërisë dhe të BE-së. Bashkimi

1. Përshëndet fuqimisht miratimin e vonuar të Kuadrit Negociator nga Këshilli më 18 korrik, i cili shënoi fillimin e procesit të negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe mbajtjen e Konferencës së parë Ndërqeveritare më 19 korrik; thekson se kjo shënon fillimin e një faze të re në procesin e anëtarësimit për Shqipërinë dhe mirëpret zbatimin e vendimit unanim të marrë nga Këshilli Evropian në mars 2020 për hapjen e negociatave të anëtarësimit;

2. Mirëpret fillimin e shqyrtimit si hapi i parë në procesin e negociatave të anëtarësimit; thekson se ‘Screening’ nuk është vetëm një ushtrim teknik, pasi trajton çështje dhe shqetësime që janë të përafërta me jetën e përditshme të qytetarëve; thekson, në këtë drejtim, rëndësinë e forcimit të transparencës, llogaridhënies dhe gjithëpërfshirjes së procesit; nënvizon rolin e Parlamentit në sigurimin e një kontakti të gjerë me qytetarët në këtë drejtim; inkurajon BE-në të vazhdojë të përshpejtojë ritmin e procesit të negociatave të anëtarësimit për Shqipërinë, bazuar në kushtëzimin e drejtë dhe rigoroz dhe parimin e bazuar në merita; thekson rëndësinë e respektimit të këtij parimi për të siguruar trajtim të barabartë në procesin e anëtarësimit;

3. Përsërit besimin e tij të vendosur se procesi i integrimit në BE ka fuqi të rëndësishme transformuese dhe duhet të përmbushë objektivat e konsolidimit demokratik, integritetit institucional, rritjes afatgjatë dhe kohezionit socio-ekonomik, i cili duhet të jetë në krye të të gjitha shteteve anëtare të BE-së. vendimet, për të parandaluar ndikimin e mëtejshëm negativ nga palët e treta që rrezikojnë konceptin evropian dhe besueshmërinë e BE-së; nënvizon, në këtë drejtim, se fillimi i negociatave të anëtarësimit dërgon një sinjal të rëndësishëm për Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë, duke konfirmuar se ato përfaqësojnë një prioritet gjeopolitik për BE-në; shpreh besimin e saj të fortë se BE-ja nuk është e plotë pa Ballkanin Perëndimor;

4. Merr shënim Samitin e parë të Komunitetit Politik Evropian në Pragë; mirëpret të gjitha forumet që promovojnë unitetin, bashkëpunimin dhe dialogun evropian; nënvizon, megjithatë, se koncepte të tilla nuk mund të zëvendësojnë perspektivën e qartë të anëtarësimit në BE;

5. Inkurajon Shqipërinë të vazhdojë rolin e saj konstruktiv në zhvillimin dhe kultivimin e bashkëpunimit rajonal dhe rolin e saj aktiv në nismat rajonale, duke nënvizuar rëndësinë e gjithëpërfshirjes së tyre; përshëndet, në veçanti, tre marrëveshjet e nënshkruara në kuadër të Procesit të Berlinit nga krerët e të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor më 3 nëntor, që do të lehtësojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve në të gjithë rajonin dhe njohjen reciproke të kualifikimeve profesionale të mjekëve, dentistëve dhe arkitektëve ; mirëpret heqjen e tarifave të roaming ndërmjet gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor; nxit, në këtë drejtim, të gjitha palët përkatëse të negociojnë një plan që do të çonte në eliminimin përfundimtar të tarifave të roaming midis Shqipërisë dhe të gjithë anëtarëve të BE-së;

6. Përgëzon përafrimin e plotë të Shqipërisë me të gjitha vendimet dhe deklaratat përkatëse të BE-së në lidhje me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së; vlerëson Shqipërinë për përafrimin e saj të shpejtë me sanksionet e BE-së pas pushtimit rus të Ukrainës dhe për solidaritetin e fortë që ajo shprehu me Ukrainën, e cila e pozicionon Shqipërinë si një partner të besueshëm, të ankoruar thellë në aleancën evropiane dhe transatlantike; përshëndet angazhimin e vendit për solidaritet dhe multilateralizëm, duke përfshirë anëtarësimin e tij 2022-2023 në Këshillin e Sigurimit të OKB-së;

7. Shpreh shqetësimin e tij për faktin se vendet e Ballkanit Perëndimor përballen me nivele veçanërisht të rëndësishme të ndërhyrjeve të huaja dhe fushatave dezinformuese dhe janë viktima të sulmeve kibernetike; i bën thirrje, në këtë drejtim, BE-së dhe shteteve të saj anëtare që t’i ofrojnë Shqipërisë, si dhe aleatëve të tjerë të Ballkanit Perëndimor, ndihmën e nevojshme;

8. Nënvizon përgjegjësinë e përbashkët të forcave politike të Shqipërisë për të forcuar dialogun dhe bashkëpunimin konstruktiv politik ndërpartiak dhe brendapartiak, për të mundësuar funksionimin efektiv të institucioneve demokratike të vendit dhe për të vazhduar përmirësimin e qeverisjes, transparencës dhe pluralizmit, duke përfshirë nxitjen e pjesëmarrjes aktive të shoqërisë civile; rikujton, në këtë drejtim, rëndësinë e një qasjeje konsensuale ndaj reformës zgjedhore, në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODIHR dhe Komisionit të Venecias dhe në kohën e duhur përpara zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme, për të forcuar kulturën parlamentare demokratike të Shqipërisë;

9. Përshëndet përpjekjet e Shqipërisë për sigurimin e mundësive të barabarta dhe bën thirrje për përmirësime të mëtejshme në zbatimin e barazisë gjinore dhe të drejtave të grave, të drejtave pronësore, duke përfshirë të drejtat pronësore të pakicave, mbrojtjen e të dhënave, të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe të drejtat e minoriteteve në fushën e arsimit, gjuhëve , vetëidentifikimi dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore; lavdëron që për mbrojtjen e pakicave kombëtare, është miratuar një pjesë shtesë e legjislacionit zbatues, ndërsa pranon se miratimi i legjislacionit zbatues për çështjet më të ndjeshme është ende në pritje; pret me padurim zhvillimin e qetë të Regjistrimit të Popullsisë të vonuar prej kohësh në vitin 2023 në transparencë të plotë dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare, në mënyrë që të gjitha pakicat kombëtare të mund të numërohen me saktësi, pa frikën e frikësimit; u bën thirrje autoriteteve të sigurojnë trajtim të barabartë për pakicat LGBTI+ dhe rome dhe të trajtojnë diskriminimin; nënvizon rëndësinë e masave që lehtësojnë rrezikun e varfërisë dhe përjashtimit social duke përmirësuar aksesin në shërbimet sociale, arsimore dhe shëndetësore, veçanërisht për popullsitë e pafavorizuara si komunitetet rome dhe egjiptiane, grupet minoritare, personat me aftësi të kufizuara dhe të varfërit; vlerëson Shqipërinë për bashkëjetesën paqësore të komuniteteve fetare;

10. Nënvizon se sundimi i ligjit dhe reformat në drejtësi janë shtylla kurrizore e një transformimi demokratik dhe garantojnë siguri ligjore, transparencë, akses në drejtësi dhe mosdiskriminim; vlerëson progresin e qëndrueshëm të bërë në zbatimin e reformës gjithëpërfshirëse në drejtësi, të mbështetur nga kuadri legjislativ i forcuar dhe procesi i paprecedentë i verifikimit, të cilat kanë vazhduar të japin rezultate të prekshme; mirëpret mbështetjen ndërpartiake që lehtëson vendimin e Kuvendit për të zgjatur mandatin e organeve të verifikimit deri më 31 dhjetor 2024 dhe u kërkon të gjitha palëve të interesit të përshpejtojnë përfundimin e procesit të verifikimit; nënvizon rëndësinë kryesore të avancimit dhe konsolidimit të mëtejshëm të kapaciteteve të sistemit gjyqësor për të mundësuar një zhvendosje të pakthyeshme drejt institucioneve të përgjegjshme, të pavarura dhe funksionale gjyqësore dhe qeverisëse; thekson nevojën për të siguruar burime të përshtatshme financiare, teknike dhe njerëzore të institucioneve gjyqësore dhe të zbatimit të ligjit dhe i bën thirrje BE-së të vazhdojë të ndihmojë Shqipërinë në këtë drejtim;

11. I kërkon autoriteteve shqiptare të vazhdojnë eliminimin e korrupsionit dhe aktiviteteve kriminale, veçanërisht në nivel të lartë, nga të gjitha fushat e jetës publike, duke përfshirë nga procedurat e prokurimit publik dhe financimin e partive politike; mirëpret punën e Strukturës së Specializuar për Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), përfshirë gjykatat e saj, në trajtimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar; thekson domosdoshmërinë për të luftuar prodhimin dhe trafikimin e drogës; vëren me shqetësim se Shqipëria ka rënë me 27 vende në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit të Transparency International që nga viti 2016;

12. Beson fuqimisht se liria e shprehjes dhe e medias përfaqësojnë shtyllat kryesore të demokracisë dhe se gazetarët duhet të mbrohen nga presioni politik; vëren me shqetësim, në këtë drejtim, se Shqipëria ka rënë me tetë vende në “Indeksin Botëror të Shtypit” të Reporterëve pa Kufij që nga viti 2018; i kërkon Shqipërisë të vazhdojë dhe të intensifikojë përpjekjet për të garantuar ushtrimin e garantuar të lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias, pavarësisë dhe pluralizmit, në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias; bën thirrje veçanërisht për rritjen e transparencës së pronësisë së medias, financimit dhe reklamimit publik; bën thirrje për të siguruar që gazetarët të mund të kryejnë punën e tyre jetike pa padi strategjike kundër pjesëmarrjes publike (SLAPP), kërcënime dhe sulme fizike;

13. Përshëndet punën dhe kontributin e shoqërisë civile të gjallë shqiptare në zhvillimin e vazhdueshëm të demokracisë në vend; nënvizon rëndësinë e fuqizimit të të rinjve dhe nxjerr në pah simbolikën e përcaktimit të Tiranës si Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022.

14. Thekson financimin e BE-së për rimëkëmbjen e qëndrueshme pas tërmeteve dhe paspandemisë dhe mbështet përpjekjet e vazhdueshme drejt transformimit demokratik, të gjelbër dhe dixhital të Shqipërisë; inkurajon autoritetet shqiptare të maksimizojnë përfitimin e plotë të asistencës financiare të BE-së, duke përfshirë Instrumentin për Asistencën e Para-Aderimit (IPA III) dhe Planin Ekonomik dhe të Investimeve për Ballkanin Perëndimor, dhe të ndjekin përpjekjet e tyre në forcimin e kapaciteteve administrative. nivelet e qeverisjes; thekson se çdo investim duhet të jetë në përputhje me objektivat e Marrëveshjes së Parisit dhe objektivat e BE-së për dekarbonizimin;

15. Nxit autoritetet shqiptare të avancojnë në zbatimin e Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, e cila pasqyron prioritetet e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane dhe Deklaratën e Brdo-s, të miratuar në samitin BE-Ballkani Perëndimor 2021; inkurajon autoritetet shqiptare të shtojnë masat për biodiversitetin, ujin, ajrin, mbrojtjen e klimës dhe mbrojtjen rajonale.

Related articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
3,690FollowersFollow
3,572SubscribersSubscribe
spot_img

Latest posts