Programit te Bashkimit Europian IPARD per financimin e fermereve Shqiptare, iu kushtua nje emision i veçante ne “Perspektive” te Tv1- Channel. Kjo nisur nga interesimi i fermereve per investime, ndaj dhe drejtuesja e ketij emisioni, Linda Kavaja, kishte te ftuar Saimir Musta, Drejtoria e Aprovimit te Projekteve IPARD, Ylvi Shima , drejtor i Agjencise Rajonale te Ekstencionit Bujqesor, fermeri Edmond Gjondreaj,  dhe specialistin e agjencise te zhvillimit bujqesor rural, Alfred Haxhari.

Fermeri Edmond Gjondreaj ka marre 250 mije Euro nga ky projekt, per modernizimin e fermes blektorale e kryesisht trajtimin e qumështit.

Nderkohe, drejtori i agjencise rajonale te ekstensionit bujqësor, Ylvi Shima dhe specialisti i agjencise se zhvillimit bujqësor rual, Alfred Haxhari, theksuan nevojen e përshpejtimit te proçesit te regjistrimit te tokes, si kushti kryesor qe u kërkohet fermereve per te përfituar nga ky financim. Projekti IPARD i bashkimit Europian ofron deri ne 500 mije EURO investime per nje fermer, ku ky i fundit 70 % i perfiton grand.

LEAVE A REPLY