Për rreth 60 vjet krijimtari publicistike dhe letrare, Nikolla Spathari, kryetar i shkrimtareve dhe artisteve te Durrësit, ishte mes kolegeve te tij ne Shkodër, ku i promovuan botimin 3 vëllimesh “Malësia e Madhe siç e Njoha Unë”.

20 libra te botuar, do te përmblidhen ne 14 vëllime, ku krijimtaria për Shkodrën dhe Malësinë e Madhe, zënë vendin kryesor:

Nikolla Spathari, mësues ne Malësi te Madhe dhe Shkodër deri sa mbushi moshën e pensionit, e largua nga Shkodra  për ne Durrës rreth 20 vite me pare. Përveç krijimtarisë letrare, emrin e tij e mbajnë edhe qindra shkrime e reportazhe ne organet e ndryshme te shtypit shqiptar.

LEAVE A REPLY