Në Fletoren Zyrtare është publikuar vendimi që përcakton se sa do të jetë niveli i rritjes së pagave për drejtorët e shkollave dhe mësuesit. Referuar tabelave të detajuara, rritja për secilën kategori varion nga 5-20%.

LEAVE A REPLY