Bashkia Shkoder kundershton ndertimin e HEC-it ne lumin Shale (Shkresat zyrtare)

0
167

Bashkia Shkoder ka  reaguar pas dhenies me koncension per ndertimin e nje HEC ne lumin Shale.

Ky institucion i dergon shkrese zyrtare ministrise se energjitikes asaj te turizmit dhe per dijeni kryeministrit Rama

Ne letren e saj bashkia thote se eshte njoftuar nga mediat mbi kete leje dhe veren se nuk jane zbatuar dispozitat ligjore ne dhenien me koncension te objektit, ku jane cenuar rende dispozitat ligjore dhe konventat nderkombetare mbi zonat e mbrojtura

Bashkia Shkoder thote se i eshte mohuar dhenia e opinionit dhe marrja pjese ne kete proces. Gjithashtu thuhet se nuk eshte kryer studim fizibiliteti per zonen

shala-river copy

 

shkresa-3

shkresa-1

55